Tag: oczepiny

  • Zwyczaj oczepin

    Na każdym tradycyjnym weselu o dwunastej w nocy odbywa się zwyczaj oczepin. Oczepiny, zwane niegdyś czepianami czy przedbabinami, był to zwyczaj przechodzenia panny młodej ze stanu panieńskiego w stan zamężny.